Política de privacitat

RESPONSABLE.

1. Identitat

Empresa: CONILLAS GARDEN CENTER SL – CIF: B-60207271Dir. Postal: AVDA. D’ESPLUGUES Nº 74-76, 08034, BARCELONA
Telèfon: 932 035 222
Mail: lopd@conillas.com

FINALITATS.

2. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament:

Tractarem les seues dades (per exemple: per a la Gestió administrativa, comptable i fiscal, però vostè haurà de posar la finalitat del seu tractament)

CONSERVACIÓ

3. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservessin mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no se sol·licita la seua supressió per l’interessat, seran conservats conforme als terminis legals establits en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l’última comunicació.

DECISIONS

4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seues dades.

LEGITIMACIÓ

5. Legitimació per execució d’un contracte:

A causa que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè és part , es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.
Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure el citat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS

6. Durant el període de durada del tractament, GROQUET MDB SL no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc transferència alguna.

DRETS

7. L’interessat pot exercir els següents drets:
Dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals.
Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, es dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, salve per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
Per a açò podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a CONILLAS GARDEN CENTER SL , AVDA. D’ESPLUGUES Nº 74-76, 08034, BARCELONA també pot enviar un mail a: lopd@conillas.com

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es
En compliment del previngut en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte “No enviar correus”.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem en CONILLAS GARDEN CENTER SL procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que es tracten són:

Dades d’identificació

Codis o claus d’identificació

Adreces postals o electròniques

Informació comercial

Dades econòmiques

No es tracten dades especialment protegides.

Pin It on Pinterest

Share This